Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Met sterke resultaten het jubileumjaar in

Endress+Hauser bereikt nieuwe hoogtepunten in inkomende orders, omzet en werkgelegenheid in 2022

Publicatiedatum: 04.04.2023

2022 werd gekenmerkt door een sterke groei wereldwijd voor Endress+Hauser. De specialist in meet- en automatiseringstechnologie leverde meer sensoren dan ooit tevoren, ondanks gespannen inkoop- en logistieke ketens. Inkomende orders, verkoop en werkgelegenheid bereikten nieuwe hoogten; de winst daalde door een negatief financieel resultaat. Het bedrijf, dat in 2023 zijn 70e verjaardag viert, blijft vol vertrouwen voor het lopende jaar.

De aanval van Rusland op Oekraïne vertroebelde de vooruitzichten begin vorig jaar. Dreigende energietekorten in Europa, hoge inflatie en stijgende rente in veel landen, toeleverings- en logistieke ketens die gespannen bleven en aanhoudende Covid lockdowns in China: "Zelden werd onze ondernemingsomgeving gekenmerkt door zoveel uitdagingen als in 2022", zei CEO Matthias Altendorf op de jaarlijkse mediaconferentie in Bazel. "Onze activiteiten ontwikkelden zich desondanks stabiel gedurende het jaar."

Sterke groei wereldwijd

De netto-omzet steeg met 16,4 procent tot 3,351 miljard euro. CFO Dr. Luc Schultheiss schatte de organische groei - exclusief wisselkoerseffecten - op 11,6 procent. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 2,9 miljoen instrumenten verzonden met betrouwbare leveringsprestaties. “Endress+Hauser heeft door de jaren heen efficiënte productie- en logistieke netwerken opgebouwd en we onderhouden langdurige relaties met onze leveranciers", benadrukt Matthias Altendorf.

Alle sectoren en regio's droegen bij aan de solide groei. De verkoop ontwikkelde zich dynamisch in Amerika en Azië-Pacific en sterk in Europa en het Midden-Oosten. Afrika was de enige regio waar de handel daalde. China behield zijn positie als de best verkopende markt, gevolgd door de Verenigde Staten, die beide nu ruim voor liggen op Duitsland, de nummer drie.

De procesinstrumentatie van Endress+Hauser en de sensoractiviteiten van Innovative Sensor Technology IST hebben beide goed gepresteerd. Zoals verwacht daalde de vraag naar laboratoriuminstrumenten van Analytik Jena licht na het einde van de pandemie.

Toekomstgerichte investeringen

Endress+Hauser investeerde 240,5 miljoen euro in nieuwe gebouwen en machines, 24,7 procent meer dan in 2021. Dit betekent dat er de afgelopen vijf jaar meer dan 1 miljard euro in betere infrastructuur is gepompt. "Met deze investeringen leggen we de basis voor toekomstige groei", aldus de CEO. Momenteel worden projecten ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro uitgevoerd. De vier grootste betreffen locaties in Maulburg, Duitsland; Suzhou, China; Jena, Duitsland; en Greenwood, Indiana, VS.

"Productinnovaties stimuleren onze groei", aldus Matthias Altendorf. Endress+Hauser bracht 43 nieuwe producten op de markt in 2022. De Groep besteedde 242,4 miljoen euro - ruwweg 7,2 procent van de omzet - aan onderzoek en ontwikkeling, 13,6 procent meer dan het jaar ervoor. De onderneming heeft voor het eerst 235 octrooien aangevraagd bij octrooibureaus over de hele wereld, een bewijs van de innovatiekracht van de Groep.

Vorig jaar werd overschaduwd door de sluiting van het Russische verkoopcentrum als gevolg van de sancties na de aanval op Oekraïne. Een exportverbod op meettechnologie ontnam het Russische bedrijf zijn basis en leidde tot het verlies van 170 banen. Aan het eind van het jaar had het familiebedrijf wereldwijd 15.817 werknemers, een toename van 700. Er werden ook nieuwe opleidingsplaatsen gecreëerd. In de toekomst zal vijf procent van alle banen worden gereserveerd voor stagiairs, leerlingen, studenten en trainees.

Sterk bedrijfsresultaat

Wisselkoerseffecten en prijsverhogingen deden de omzet van de Groep stijgen, maar drukten de financiële resultaten. Omdat de bedrijfskosten sneller stegen dan de omzet, steeg het bedrijfsresultaat met slechts 9,1 procent tot 473,7 miljoen euro. Endress+Hauser behaalde zo een operationele marge van 14,1 procent, 1 procentpunt minder dan het jaar ervoor, "maar nog steeds een zeer respectabel cijfer", voegde CFO Luc Schultheiss eraan toe.

Stijgende kosten voor valuta-afdekking en vooral hoge verliezen op financiële investeringen resulteerden in een aanzienlijk negatief financieel resultaat. De winst voor belastingen daalde met 12,0 procent tot 408,1 miljoen euro. Door een belastingtarief van 25,6 procent (2,5 procentpunt hoger) daalde het nettoresultaat met 14,9 procent tot 303,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft niettemin een solide financiële basis. De vermogensratio steeg tot 80,2 procent, 1,1 procentpunt meer dan in 2021. De Groep is vrijwel schuldenvrij.

Een generatiementaliteit

Met 76 van de 100 punten bezet Endress+Hauser opnieuw een leidende positie in de EcoVadis duurzaamheidsbenchmark van 2022 en staat het in het hoogste percentiel van de vergelijkingsgroep. De Groep heeft zijn CO2-footprint over de gehele waardeketen berekend als basis voor de ontwikkeling van een klimaatstrategie. Endress+Hauser heeft zich onlangs aangesloten bij het Science Based Targets initiative met als doel de uitstoot tegen 2050 tot netto nul te reduceren.

Denken in generaties is ook duidelijk bij de planning van de opvolging. Wanneer Dr. Klaus Endress de Raad van Commissarissen verlaat vanwege de leeftijdsgrens eind 2023, wordt hij opgevolgd door CEO Matthias Altendorf. Dr. Peter Selders, die aan het hoofd staat van het competentiecentrum voor niveau- en drukmetingstechnologie, zal dan de functie van CEO van de Groep overnemen.

Steven Endress, momenteel algemeen directeur van Endress+Hauser UK, zal als tweede vertegenwoordiger van de aandeelhoudersfamilie zitting nemen in de Raad van Commissarissen. "Al deze beslissingen zijn genomen met de steun van de aandeelhouders, de familie en de Raad van Commissarissen," verklaarde Klaus Endress.

Met vertrouwen het jaar van de 70e verjaardag in

Omdat de inkomende orders nog eens 8 procentpunten sneller groeiden dan de omzet in 2022, kon Endress+Hauser het lopende jaar beginnen met een hoog volume aan orders. Ook de inkomende orders hebben zich in het eerste kwartaal van dit jaar positief ontwikkeld. Hoewel het concern verwacht dat de activiteiten in de tweede helft van het jaar zullen afzwakken, voorziet het nog steeds een groei met dubbele cijfers in 2023. Hieraan is de verwezenlijking van 500 banen wereldwijd gekoppeld.

Voorzitter Klaus Endress van de Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat de specialist in meettechnologie actief is in een veelbelovende bedrijfstak. Decarbonisering en digitalisering gaven een extra impuls. Ter gelegenheid van de verjaardag van het bedrijf nodigt Endress+Hauser meer dan 1.000 klanten, partners en deskundigen uit in Bazel om te discussiëren over de duurzame transformatie van de procesindustrie. “Al 70 jaar doen we er alles aan om een goede toekomst te garanderen - en dat zullen we blijven doen", aldus de CEO.

Downloads

    Endress_Hauser_financial-statements.zip

Perslijst

Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Contact