Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Onze kwaliteitsvisie

Endress+Hauser is een klantgerichte organisatie die kwaliteitsproducten en diensten levert.

Endress+Hauser is een actieve en professionele, op de klant gerichte organisatie die kwaliteitsproducten en diensten levert aan tevreden terugkerende klanten. Wij doen dat als team van deskundige en betrokken medewerkers, die samenwerking en voortdurende verbetering als uitgangspunten hebben.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitssysteem van Endress+Hauser Nederland is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Behalve een beschrijving van de organisatiestructuur vindt u hierin o.a. een samenvatting van de voornaamste bedrijfsprocessen en een samenvatting van de procedures van het kwaliteitssysteem.

Download het kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek Endress+Hauser Nederland ©Endress+Hauser

ISO 9001:2015 Certificaat

In januari 1992 is door de KEMA voor de eerste keer het ISO 9001 certificaat uitgereikt aan Endress+Hauser. Om te toetsen of het managementsysteem aan de kwaliteitseisen blijft voldoen, worden er jaarlijks twee follow-up audits gehouden door DEKRA Certification B.V.
In september 2021 heeft de laatste verlengingsaudit plaatsgevonden, waarna de certificering is bekrachtigd volgens de norm ISO 9001:2015.

Download de nederlandstalige versie van het ISO-certificaat (geldig tot 1-1-2025)

Download de engelstalige versie van het ISO-certificaat (geldig tot 1-1-2025)

ISO 9001 ©Endress+Hauser

VCA certificaat

Voor de after-sales service op het gebied van industriële- en procesinstrumentatie heeft Endress+Hauser in juli 1996 voor de eerste keer het VCA certificaat behaald. Ook hiervoor worden jaarlijks follow-up audits gehouden.
Endress+Hauser is gecertificeerd voor de norm VCA** 2017/6.0.

Download de nederlandstalige versie van het VCA-certificaat

Download de engelstalige versie van het VCA-certificaat

VCA certificaat ©Endress+Hauser

Certificaat erkend keurder

Voor vloeistofhoogmeters en vloeistofmeetinstallaties heeft Endress+Hauser in 2004 voor de eerste keer de erkenning behaald. Jaarlijks wordt er een verlengingsaudit uitgevoerd door het NMi Certin B.V.. Deze audit is de basis voor de verlenging van de erkenning zoals bedoeld in artikel 11 van de Metrologiewet.
De erkenning is onbeperkt geldig, mits geen wijzigingen in de inhoud van de erkenning optreden.

Download het certificaat Erkend Keurder

Certificaat erkend keurder ©Endress+Hauser

VGWM-handboek

Conform de Nederlandse wetgeving heeft Endress+Hauser alle genomen maatregelen en veiligheidsaspecten vastgelegd in het VGWM-handboek.

Download het VGWM handboek

RvA accreditatie ISO/IEC 17025

Bekijk onze accreditatie op de RvA website
De accreditatie van kalibratie-laboratoria is gebaseerd op de norm ISO/IEC 17025. Een accreditatie van een kalibratielaboratorium garandeert de herleidbaarheid van meetwaarden naar nationale en internationale standaarden.
Endress+Hauser B.V. heeft, van de Raad voor Accreditatie, een kalibratie-accreditatie met het registratienummer K169. Klik hier voor verdere informatie over de RvA
De RvA is deelnemer in de ILAC-MRA, waardoor onze certificaten ook internationaal erkend worden.

Bekijk onze scope op de RvA website

Download (ENG)

Download (NL)

RvA accreditatie ISO/IEC 17025 ©Endress+Hauser