Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Bedrijfscontinuïteitsbeheer

Zie onze verklaring over bedrijfscontinuïteitsbeheer

Het doel van onze organisatie en bedrijfsactiviteiten is het leveren van meet- en automatiseringstechnologieën voor de procesindustrie. Met onze producten, oplossingen en diensten helpen we onze klanten om hun productie- en logistieke processen op een betrouwbare, efficiënte, milieuvriendelijke en veilige manier uit te voeren.

Endress+Hauser helpt klanten om processen betrouwbaar, efficiënt, milieuvriendelijk en veilig te laten verlopen. ©Endress+Hauser

Met onze producten, oplossingen en diensten helpen we onze klanten om hun productie- en logistieke processen op een betrouwbare, efficiënte, milieuvriendelijke en veilige manier uit te voeren.

Ons commitment

Als familiebedrijf voelen we ons tegenover onze klanten, werknemers en aandeelhouders verplicht al het mogelijke te doen om de continuïteit van ons bedrijf te verzekeren in het geval van een ernstige of rampzalige gebeurtenis. Daartoe bereiden we ons zorgvuldig voor op mogelijke gebeurtenissen en nemen we doeltreffende maatregelen om de gevolgen daarvan voor onze activiteiten en werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Dienstverlening zonder onderbrekingen

Het doel is ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zonder onderbrekingen doorgaat of dat we zo snel mogelijk weer normaal kunnen gaan werken, en onze klanten te allen tijde betrouwbare informatie te verstrekken over onze leverings- en prestatiecapaciteit.

Alle bedrijven van het Endress+Hauser-concern zijn verplicht een programma voor bedrijfscontinuïteitsbeheer te implementeren, zodat hun operationele activiteiten in het geval van een ernstige gebeurtenis door kunnen blijven gaan en ze aan de behoeften van de klant kunnen blijven voldoen.

Uitgebreide risicoanalyse

We hebben de risico's van potentiële gebeurtenissen op concernniveau voor onze wereldwijde activiteiten grondig geanalyseerd. Op basis daarvan hebben we een programma voor bedrijfsbeheercontinuïteit opgesteld om ernstige en rampzalige gebeurtenissen aan te pakken die kunnen leiden tot het verlies van verkoop- en servicecentra en/of een ernstig tekort aan personeel, bijvoorbeeld als gevolg van letsel of een epidemie. In dit programma wordt ook rekening gehouden met het uitvallen van de stroomvoorziening, communicatiediensten en IT-systemen.

Concernbrede standaard

Alle productiecentra van Endress+Hauser hebben lokale programma's voor bedrijfscontinuïteitsbeheer voor hun faciliteiten, die regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Bovendien zorgt de standaard voor bedrijfscontinuïteitsbeheer van het Endress+Hauser-concern voor geharmoniseerde risicoprofielen en noodplannen.

Risicominimalisering

Een fundamentele pijler van het programma voor bedrijfscontinuïteitsbeheer van Endress+Hauser is het feit dat we onze productie over vier continenten hebben verdeeld. De IT-dienstenleverancier van het concern heeft zijn eigen programma voor bedrijfscontinuïteitsbeheer. Verder beschikken we over een eigen datacentrum en een datacentrum voor noodgevallen op een geografisch gescheiden locatie.

Bewustmaking binnen het concern

Bestaande programma's worden gecommuniceerd aan alle personen die in de betrokken bedrijven werken, om hen bewust te maken van hun individuele verplichtingen. De programma's worden voortdurend getoetst en waar nodig bijgesteld. Ook worden ze beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Normen stellen

Ons beleid is gericht op het bieden van een toonaangevende klantenservice op het gebied van industriële meet- en regeltechniek, het verder ontwikkelen van onze medewerkers, het dragen van verantwoordelijkheid tegenover maatschappij en milieu en het nastreven van economisch succes. We ondersteunen dit beleid door te streven naar continuïteit van onze activiteiten voor al onze medewerkers en degenen die door onze activiteiten worden getroffen in het geval van een ernstige gebeurtenis.