Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Nieuwe ortho-fosfaatanalyser

Garandeer optimale effluentkwaliteit dankzij nieuwe ortho-fosfaatanalyser

De lozingseisen voor afvalwater worden steeds strenger. Om aan de fosfaat effluenteisen te kunnen voldoen, is een ortho-fosfaat analyser nodig die in het lage bereik zeer nauwkeurig meet. Endress+Hauser introduceert hiervoor een nieuwe colorimetrische analyser: de Liquiline System CA80PH. Dankzij de ‘Molybdeen blauw’ meetmethode is de totale onnauwkeurigheid slechts ±0,05 mg/l in het bereik van 0,05-2,5 mg/l!

Hoge nauwkeurigheid maar wel een laag reagentiaverbruik

CA80PH ortho-fosfaatanalyser ©Endress+Hauser

Om de steeds strengere lozingseisen te kunnen halen, moet er meer inspanning worden verricht. Daarom moet de ortho-fosfaat analyser vooral in het lage bereik nauwkeurig meten. Hiermee wordt het fosfaatverwijderingsproces van de zuivering aangestuurd. De Liquiline System CA80PH is hiervoor de oplossing. De ‘Molybdeen blauw’ methode zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid gecombineerd met een zeer laag reagentia verbruik. Uiteraard zijn er ook grotere meetbereiken leverbaar, bijvoorbeeld volgens de ‘Molybdaat Vanadaat geel’ methode waarmee de analyser een meetbereik van 0,5-50 mg/l PO4-P heeft.

Molybdeen blauw methode volgens DIN norm

De Liquiline System CA80PH analyser werkt vergelijkbaar met de labmethode. In een zure oplossing reageert ortho-fosfaat met molybdaat en antimoon om zo een antimoon-fosfor-molybdaat complex te vormen. Dit complex wordt door ascorbinezuur gereduceerd tot blauwgekleurd fosfomolybdeen. Oftewel: hoe hoger de ortho-fosfaat concentratie, hoe sterker de blauwkleuring.

Dit blauwe monster zit intern in de analyser in een doorzichtig cuvet. Door dit cuvet wordt licht met verschillende golflengtes gestuurd (zender – ontvanger principe). Het monster absorbeert meer van dit licht naar mate de blauwkleuring sterker is. Aan de andere kant van het cuvet zit de ontvanger die meet hoeveel licht er aankomt. Hoe minder licht er door het blauwe monster heen komt, hoe hoger de ortho-fosfaat concentratie. Dit wordt vervolgens weergegeven op het display en als meetsignaal verstuurd richting PLC.

Keramisch filter zorgt voor kraakhelder filtraat

De kwaliteit van de meetwaarde van een analyser wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het filtraat. Daarom heeft Endress+Hauser vorig jaar al een nieuw keramisch filter geïntroduceerd: de Liquiline System CAT820. Dit filter kenmerkt zich door een ongekend robuust ontwerp dat eenvoudig reinigbaar is en tegelijkertijd kraakhelder filtraat aflevert. Zo wordt het nauwkeurig en eenvoudig meten van ortho-fosfaat en ammonium mogelijk gemaakt.