Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kalibreren, justeren, verifiëren en ijken van meetinstrumenten

Leer meer over de verschillen tussen kalibreren, justeren, verifiëren en ijken van meetinstrumenten

Endress+Hauser is uw gecertificeerde en ervaren expert voor het kalibreren van meetinstrumenten. De kalibratie van meetinstrumenten wordt steeds belangrijker, niet alleen met het oog op de naleving van normen en voorschriften, maar ook met het oog op procesverbeteringen en kostenbesparingen. Vandaag de dag is kalibratie ook een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. In de praktijk worden de termen kalibreren, justeren, verifiëren en ijken echter vaak verward of zelfs gelijkgesteld. We zullen nu alle misverstanden uit de wereld helpen.

Kalibreren

Kalibrierung eines Durchfluss-Messgerätes ©Endress+Hauser

Kalibratie betekent dat de gemeten waarde die door een meetinstrument wordt weergegeven, wordt vergeleken met de "echte" referentiewaarde. Kalibratie omvat het documenteren van de meetfout (meetnauwkeurigheid), het berekenen van de meetonzekerheid en het opstellen van een kalibratiecertificaat. Kalibraties worden uitgevoerd onder nauwkeurig gedefinieerde referentieomstandigheden; er zijn geen technische ingrepen aan het meetinstrument nodig.

Traceerbaarheid

Hier wird die Rückführung der Kalibrierung für die einzelnen Ebenen erklärt ©Endress+Hauser

Traceerbaarheid betekent dat meetresultaten kunnen worden gerelateerd aan nationale of internationale referentienormen via een ononderbroken "chain of custody" van vergelijkende metingen of kalibraties. Traceerbaarheid kan normaal gesproken alleen worden gegarandeerd door een officiële accreditatie die door een autoriteit wordt toegekend.

Accreditatie

Akkreditiertes Vor-Ort-Kalibrieren ©Endress+Hauser

Accreditatie is de formele erkenning van de vakbekwaamheid van een instelling om specifieke diensten te verlenen die zijn beschreven in het geaccrediteerde werkterrein, zoals kalibratie. Deze erkenning wordt verleend door bevoegde instanties, zoals een nationale metrologische instantie. Met accreditatie gaat een test- of kalibratielaboratorium veel verder dan de analyse van meetresultaten en vergelijkende metingen in de richting van vakbekwaamheid, wat de basis vormt voor transparantie, vertrouwen en vergelijkbaarheid.

Accreditatie is dus een vertrouwenscheppende factor die de autoriteiten, het bedrijfsleven en de samenleving in staat stelt om te beoordelen of de test-, inspectie- of certificeringsinstanties bepaalde werkzaamheden met een hoge mate van betrouwbaarheid uitvoeren. Dergelijke accreditaties zijn gebaseerd op uitgebreide internationale normen.

Waarom zou u kalibreren?

Spezialist beim Kalibrieren von Messgeräten ©Endress+Hauser

Elk meetinstrument is onderhevig aan veranderingen als gevolg van slijtage, drift van elektronische componenten of vervuiling. Daardoor kunnen de meetwaarden veranderen. Dit is tijdig te herkennen aan de regelmatige kalibratie en heeft dus een positief effect op de kwaliteit van de productie, want een correcte dosering vereist een correcte bepaling van de meetwaarde! Regelmatige kalibratie zorgt er ook voor dat de wettelijke voorschriften en normen zoals ISO 9001, ISO 50001, ISO TS 16969, IFS Food, cGMP en FDA worden nageleefd.

Naast het voldoen aan de normen kunt u ook kosten besparen door regelmatig te kalibreren en zo de meetnauwkeurigheid te garanderen. Hoge precisie dosering betekent bijvoorbeeld dat er geen (dure) grondstoffen worden verspild.

Justeren

Justieren von Messtechnik ©Endress+Hauser

Justeren heeft betrekking op het instellen van de door een instrument weergegeven meetwaarde op de kleinst mogelijke afwijking van de "echte" referentiewaarde (referentie-instrument). Zodra de meetfout tussen de weergavewaarde van het meetinstrument en die van het referentie-instrument tijdens de kalibratie onaanvaardbaar hoog is, wordt het meetinstrument aangepast. Dit betekent dat justering, in tegenstelling tot kalibratie, een ingreep in het meetsysteem met zich meebrengt.

Verifiëren

Verifizieren von Messtechnik ©Endress+Hauser

Verificatie beschrijft het verstrekken van objectief bewijs dat een meetinstrument aan de specifieke eisen voldoet. Dit betekent dat een verificatie overeenkomt met een kwalitatieve test met als resultaat dat aan een concrete veronderstelling is voldaan/niet is voldaan of is geslaagd/niet is geslaagd (bijvoorbeeld: meetinstrument komt wel/niet overeen met de specificaties). In vergelijking met kalibratie is er dus geen uitspraak over de meetonzekerheid.

IJken

Eichen von Messtechnik, bzw. Messgeräten ©Endress+Hauser

IJking is een specifiek geval van kalibratie. Alle meetinstrumenten waarvan de meetnauwkeurigheid in het algemeen belang is, d.w.z. waarvan de resultaten worden gebruikt om de prijzen vast te stellen, zoals flowmeters bij benzinepompen of weegschalen in supermarkten, zijn onderworpen aan controle. In tegenstelling tot het kalibreren ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van kalibraties in Nederland bij het NMI en bij de door de overheid erkende testlaboratoria. De kalibratie is dus een officiële handeling en mag alleen door een officiële ijkfunctionaris worden uitgevoerd.

Downloads