De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Your career with Endress+Hauser

Online tools

Contactinformatie

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop
Veilig drinkwater

Garandeer drinkwaterveiligheid

Voldoe aan milieuwet- en regelgevingen en manage uw risico’s in de drinkwaterbehandelingsprocessen

De bevolkingsgroei, de industrialisatie en de klimaatverandering versterkt de waterschaarste. Waterwinning uit putten, bronnen en rivieren moet worden gecontroleerd om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Echter, microvervuilingen, hormonen en andere contaminaties maken behandelingen voor drinkwater steeds complexer. Dit maakt ook de waterbehandelingsprocessen steeds complexer en die moeten nauwgezet bewaakt orden om waterkwaliteit te garanderen.

50%

of the world population

will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO).

Discover more water facts from the WHO!
Clean drinking water

Ons aanbod

De Wereldgezondheidsorganisatie is begonnen met de implementatie van risicomanagementsystemen en ontwikkelt waterveiligheidsplannen om het risico van besmetting van het drinkwater tijdens de abstractie, behandeling en distributie te verminderen. Veiligheidsplannen geven aan dat documentatiebeheer, instrumentcontrole en onderhoudsstrategieën het geavanceerde systeem voor kwaliteitsborging ondersteunen. Maar dit vereist een hoog niveau van automatisering en online instrumentatie. Endress+Hauser kan u ondersteunen met:

 • Container oplossingen voor watersysteem monitoring

 • Een uitgebreid portfolio voor de meeste metingen in waterbehandelingsprocessen

 • Paneeloplossingen voor online analysetaken en remote control oplossingen voor fabrieksonderdelen op afstand

 • Installed Base Analyse voor het identificeren van Critical Control Points en onderhoudsoptimalisatie, kalibratie en verificatie service

Het drinkwaterbehandelingsproces in detail

 • Drinkwater behandeling ©Endress+Hauser
 • Wateronttrekking ©Endress+Hauser
 • Oxidatie en gasuitwisseling ©Endress+Hauser
 • Mangaan- en ijzerneerslag ©Endress+Hauser
 • Flocculatie en sedimentatie ©Endress+Hauser
 • Zandfiltratie ©Endress+Hauser
 • Demineralisatie met ionenwisselaars ©Endress+Hauser
 • Membraanfiltratie ©Endress+Hauser
 • Drinkwateropslag ©Endress+Hauser
 • Uitgaand rein water en netwerkbeheer ©Endress+Hauser

Wat u kunt doen om ons water te beschermen

Watersysteem monitoring

De Endress+Hauser meetcontainer oplossingen zijn gebaseerd op vele jaren van ervaring in engineering, containerconstructie en projectmanagement. Op verzoek integreren wij ‘third-party’ instrumenten en componenten om tot een totaaloplossing te komen. Wij hebben ervaring met engineering en ontwerpen van klantspecifieke panelen en containeroplossingen, zoals standalone meetpunten met onafhankelijke voeding, remote data versturen en integratie van thrid party leveranciers.

Watersysteem monitoring

De oplossing voor critical control points

Een hoge nauwkeurigheid is essentieel voor veilig beheer van uw critical control points. Daarom bieden wij digitale sensoren gebaseerd op onze Memosens technologie.Deze intelligente sensoren hebben een geintegreerde data chip in de kop die de ruwe data opslaat. Deze sensor kan eenvoudig uitgewisseld worden zonder het proces te onderbreken en vervolgens geherkalibreerd worden in het lab. Dit verbetert niet alleen de betrouwbaarheid maar maakt voorspellend en eenvoudig onderhoud mogelijk.

Eenvoudig onderhoud en bediening met Memosens

Transmitter platform voor alle vloeistofanalyse toepassingen

Liquiline is het ideale platform voor alle analyse toepassingen en vormt de basis voor onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monstername apparatuur. De uniforme bediening bij alle producten biedt comfort en gebruiksgemak en beschermt uw proces tegen bedieningsfouten. Liquiline’s Standaard reserveonderdelen zorgen voor significante kostenbesparingen.

 • Uniforme bediening voor aangename, efficiënte en veilige bediening

 • Automatische sensorherkenning bij opstart

Liquiline transmitter platform

Betrouwbare flowmeting

Flowmeting in het waterdistributienetwerk is een standaard maar belangrijke controleparameter. Lekdetectie, pompmanagement en een algemene flowbalans kan niet bestaan zonder flowmeters.

 • Compleet productportfolio van elektromagnetische flowmeters specifiek voor de waterindustrie

 • Corrosiebestendigheid volgens EN ISO 12944 voor een onderhoudsarme betrouwbare flowmeting

 • Verhoogde meetbetrouwbaarheid dankzij geavanceerd zelfdiagnose concept

 • Installatiekosten reduceert dankzij flexibele installatie met unieke ‘lap-joint flensconcept’

Garandeer veilige waterdistributie door betrouwbare flowdistributie.

Voordelen

Schoon drinkwater is één van de eerste levensbehoeftes. Daarom hebben de operators een belangrijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijk correct in te vullen hebben ze een partner .Endress+Hauser is een familiebedrijf van meer dan 60 jaar oud. We zijn toegewijd aan duurzame relaties met onze klanten over de hele wereld.

40%

langere levensduur van Memosens sensoren

250,000

geïnstalleerde Memosenssensoren wereldwijd

60+

jaar ervaring in meetinstrumentatie