De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Online tools

Contactinformatie

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop
Bandindikker voor slibontwatering van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Slibbehandeling en verwijdering – efficiënt en veilig

Slibverwerking is een grote operationele uitdaging in de afvalwaterindustrie, maar geeft ook nieuwe mogelijkheden

Wereldwijd vindt er in de afvalwaterindustrie een sterke verschuiving plaats in de richting van slibverwerking. Dit komt vooral door strengere lokale wet- en regelgeving die het verbiedt om slib in de omgeving (water, velden) te lozen. Dit zorgt ervoor dat slib een behoorlijke kostenpost wordt voor operators van fabrieken. Vergisting van slib kan kostenvoordelen opleveren doordat de hoeveelheid slib met ongeveer 50% wordt verminderd, terwijl het tegelijkertijd ook een waardevolle energiebron creëert, namelijk biogas.

25%

longer filter life

thanks to improved dewatering results.

Nauwkeurige slibconditioning voor goede bemalingsresultaten (EN)
Band filter press for dewatering sludge

Hoe uw slibbehandeling te optimaliseren

Om kosten te voorkomen, is het gebruikelijk om de hoeveelheid slib te verminderen door te ontwateren en voor te bereiden voor vervolgprocessen zoals drogen of verbrandingen. Maar de ontwatering dient nauwgezet gemonitord te worden om ontwateringsdoelstellingen te halen en overmatig polymeerverbruik te voorkomen. Dit geldt ook voor het gistingsproces om biogas te produceren omdat de anaerobe bacteriën stabiele procesomstandigheden vereisen.

 • Verbeter ontwateringsresultaten en reduceer chemicaliën consumptie met een coriolis massaflowmeter

 • Optimaliseer vergisters en gasmotoren met een uniek biogas instrumentatie portfolio voor natte en droge gassen

 • Monitor het vergistingsproces en verzeker uzelf van stabiele procesomstandigheden met behulp van een uniek biogas instrumentatie portfolio voor natte en droge gassen

Meer informatie over slibbehandeling

 • Slibbehandeling in de afvalwater industrie ©Endress+Hauser
 • Centrifuge voor ontwatering tijdens de slibbehandeling ©Endress+Hauser
 • Vergister regeling voor slib behandeling ©Endress+Hauser

Slibontwatering en vergistingsregeling

Slibconditioner, voorbereiding en dosering

Polymeeroplossingen voor slibconditionering dienen verdund te worden on site voor slibbehandeling. Het doel is om een evenwichtige concentratie van polymeren te verkrijgen die leiden tot stabiele ontwateringsresultaten en lange ontwateringscycli. Het meten van de volumestroom van de conditioner en het water voor verdunning is de standaardoplossing voor de juiste manier van verdunnen en doseren. Onze zeer nauwkeurige magnetische flowmeters met chemicaliënresistente liners zijn eenvoudig te installeren en hebben zich in praktijk bewezen.

Polymeer dosering voor slibconditionering in een afvalwaterzuivering

Verbeter de ontwateringsresultaten

Omdat de behaalde polymeerconcentratie kan variëren is een optimale ratio tussen polymeer en drogestof in het slib niet altijd bekend. Een ‘geavanceerde’ controle kan echter wel worden uitgevoerd met de Coriolis massaflowmeter die een tweede uitvoer naast doorstroming biedt, namelijk dichtheid van het medium. Een ‘geavanceerde’ controle kan echter wel worden uitgevoerd met de Coriolis massaflowmeter die een tweede uitgang naast doorstroming biedt, namelijk dichtheid van het medium.

Bandfilter voor slibontwatering van een rioolwaterzuivering

Zwevende deeltjes of dichtheidsmetingen van slib?

Geoptimaliseerde ontwateringsresultaten vereisen ook het controleren van de inkomende slibconcentratie. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de volumeflow (elektromagnetische meter) in combinatie met een optische sensor voor de zwevende deeltjes in het slib. In de meeste gevallen is deze combinatie betrouwbaar en efficiënt. Echter, het optisch meten van zwevende deeltjes kan worden beperkt door zeer donkere slib. Dichtheidsmetingen met Coriolis zijn een bewezen alternatief die een stabiele en goede ontwatering van slib garanderen.

Centrifuge voor slibontwatering

Anaerobe bacteriën hebben stabiele procesomstandigheden nodig

In het vergistingsproces dienen de bacteriën beschermt te worden tegen kritieke procesomstandigheden. Dit betekent dat de processturing het volgende dient te garanderen:

 • Constante temperatuur en een bijna neutrale pH-waarde

 • Donkere omgeving zonder zuurstof

 • Gelijkmatige proceslast

 • Voldoende retentietijd

 • Controle van biogasproductie

Opslagtank

Nauwkeurige flow- en methaanmetingen in nat biogas

Biogas flow en methaanconcentratie zijn de eerste parameters die aangeven dat het anaerobe proces verstoord is. Omgevingsomstandigheden, zoals een grote flowdynamiek, met water verzadigd biogas, veranderende methaanconcentratie en extreem lage druk, maken deze parameters echter lastig voor de meeste apparaten. Onze unieke ultrasone flowmeter B200 biedt een oplossing voor deze uitdaging.

Ultrasone flowmeting in een biogas leiding

Wereldwijze aanwezigheid met lokale expertise

De balans vinden tussen wet- en regelgeving en kostenefficiëntie is één van de belangrijkste uitdagingen van de afvalwaterindustrie op het moment. Onze industrieconsultants over de hele wereld zijn bekend met uw lokale eisen en kunnen specifiek aangeven hoe u uw proces kunt verbeteren. Gebaseerd op hun expertise en ons toegespitste instrumentatie portfolio kunt u opmerkelijke verbeteringen realiseren.

20%

kostenbesparing dankzij lager chemicaliënverbruik

+13.000

medewerkers wereldwijd

60+

jaar ervaring in meetinstrumentatie

Succesverhalen

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan met browsen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie hier Sluit