W@M Engineering - betrouwbare planning & traceerbaarheid

Een verscheidenheid aan online tools en bijgewerkte data vereenvoudigen uw dagelijkse engineeringstaken


Engineering is van vitaal belang voor een succesvolle exploitatie van een plant. Geavanceerde tools, toegepast tijdens de planning, verkorten engineeringtijd en verminderen de kapitaaluitgaven. Om de betrouwbaarheid te garanderen, heeft u toegang tot up-to-date productinformatie. Daarom kunt u de juiste beslissingen nemen op basis van consistente gegevens. W@M Engineering ondersteunt u met web-gebaseerde tools, waardoor er een soepele overdracht is van gegevens in de inkoop- en installatiefase van de levenscyclus van uw assets.

Hoge kwaliteit van gegevens en consistentie

Online tools stellen u in staat om te selecteren, dimensioneren en configureren van het juiste product uit een breed portfolio per industrie-applicatie. De specifieke productcode legt de basis voor het genereren van specificatiebladen en de verdere technische gegevens. Tijdens het engineeringproces worden de data verrijkt met aanvullende informatie.
De open interface helpt om gemakkelijk te integreren en gegevens uit te wisselen. Plant structuur wordt opgeslagen voor later gebruik gedurende de werking.

Elektronische documentatie zorgt voor traceerbaarheid

 • Projectplanning en -administratie

 • Werken aan Piping en instrumentation diagram (P&ID) en specificatiesheets

 • Gemakkelijk identificeren en lokaliseren van apparaten en meetpunten

 • Selecteer en dimensioneer het juiste apparaat voor uw toepassing op basis van uw specifieke industrieparameters


 • Documentatie van alle processen en instrumenten, zoals 2D en 3D-modellen en hook-up tekeningen

 • Opgeslagen technische gegevens voor eenvoudiger inbedrijfstelling en onderhoud

Voordelen

 • Compleet aanbod van best-fit veldinstrumenten van één leverancier

 • Opslag van engineerings gegevens van de beginfase van het project voor latere referentie

 • Volledige ondersteuning van uw instrumentatieprojecten, zelfs apparatuur van derden

 • Efficiënte specificatie, planning en documentatie via elektronische gegevensuitwisseling


 • Volledige traceerbaarheid van uw instrumenten gedurende de gehele levenscyclus

 • Eenvoudige overdracht van de instrumentdata naar de inkoopfase

 • Verminder het risico, de tijd en de kosten en verhoog de kwaliteit

Downloads