Auditverplichting van Europese Energy-Efficiency Richtlijn (2012/27//EU)

De regeling bepaalt dat de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitgevoerd had moeten zijn.

U kunt via het “schematisch stappenplan ter bepaling van de auditplicht” vanuit RVO uw situatie eenvoudig definiëren. Endress+Hauser kan u ondersteunen bij de uitvoering van energie-audits en de implementatie van de kosteffectieve energiesparingsmogelijkheden. De energie-audit moet vervolgens iedere vier jaar uitgevoerd worden. Bij elke audit wordt de implementatie van de mogelijke kosteffectieve energiesparingsmaatregelen uit vorige audits geëvalueerd en nieuwe mogelijkheden zal in kaart gebracht worden.

Voordelen

  • Het is een doorlopend proces, Endress+Hauser systemplan GmbH heeft de ervaring en de kennis. Onze energiespecialisten hebben meer dan 50 energie-audits uitgevoerd in verschillende Industrien en ondersteunen onze klanten voor de ISO50001 accreditatie.

Europese Commissie

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20 procent lagere Europees energieverbruik in 2020. Onderdeel daarvan is dat de grotere ondernemingen verplicht zijn om een energie-audit uit te voeren.

Doel

Met de energie-audit wil Europa bedrijven helpen om meer energie te besparen. Het gaat om bedrijven met minimaal 250 medewerkers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. De regeling bepaalt dat de onderneming de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitvoert en vervolgens ten minste iedere vier jaar herhaalt

Heeft u auditplicht?

©Endress+Hauser

Controleer eenvoudig via de link of u auditplichtig bent

Check hier of u auditplichtig bent

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Tomaso Della Vedova, Product Manager Energy Solutions.

Zijn gegevens vindt u onder "Contact", rechts op de pagina.

Contact