Business Process Workshop Energy Management

Het Endress+Hauser team staat voor u klaar om uw operationele kosten te reduceren

Tijdens de workshop wordt er over energiebesparingsmogelijkheden gebrainstormd. Wij leiden de discussie tijdens de
workshop op basis van voorbereid materiaal. Aan de workshop nemen deel: medewerkers van uw organisatie en van Endress+Hauser met kennis over energie en proces. Op deze manier kan de kennis en ervaring op het gebied van energie en proces optimaal worden benut.

Voordelen

 • Na de workshop krijgt u een rapport met alle resultaten: schema energiestromen, bepaling energieverbruikers, energie
  gerelateerde KPI’s, energiebesparingsmogelijkheden en een implementatieplan met potentiële besparingen.

 • Het rapport wordt met u besproken. Endress+Hauser kan u mogelijk ondersteunen bij de uitvoering van een aantal van de acties uit het implementatieplan.

 • Onze aanpak kost u weinig tijd.

 • Endress+Hauser zorgt voor de voorbereiding, organisatie en rapportage van de workshop.

 • Onze focus is de hele fabriek - unit operations -, niet alleen de utilities.

Voor wie is de Energy Management workshop bedoeld?

 • Bedrijven die op zoek zijn naar kansen om operationele kosten te reduceren

 • Bedrijven die energiebesparingen willen realiseren zoals MJA of ISO50001

 • Professionals die weinig tijd en/of middelen beschikbaar hebben om de energiestromen in kaart te brengen

 • Personen die ondersteuning nodig hebben om het besparingspotentieel en concrete acties te bereiken

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de verkoop afdeling van Endress+Hauser via telefoonnummer 035 69 58 611.