Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Zuivering van industrieel afvalwater

Zuivering van industrieel afvalwater

Optimaliseer de zuivering van industrieel afvalwater om de kosten tot een minimum te beperken

Zuivering van industrieel afvalwater is een uitdaging voor vele exploitanten van fabrieken, aangezien afvalwater een bijproduct is van diverse industriële processen. Het hergebruik van afvalwater kan tot efficiëntieverbeteringen leiden. Wanneer dit niet mogelijk is, is lozing op een riool of in de natuur de enige optie. Aan het lozen van afvalwater worden echter strenge eisen gesteld om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Dit maakt het een kostbare en complexe aangelegenheid. Ons assortiment producten voor de zuivering van industrieel afvalwater kan voor optimale processen zorgen.

Hoe kunnen we helpen

Met een uitgebreid assortiment aan bewakings- en analysetechnologieën biedt Endress+Hauser zijn klanten de mogelijkheid om industrieel afvalwater efficiënter en conform de voorschriften te zuiveren door processen te optimaliseren, zoals:

 • Hergebruik van afvalwater

 • Anaerobe vergisting

 • Biologische zuivering

 • Slibverwijdering

Applications

Hergebruik van afvalwater

Hergebruik of recycling van afvalwater heeft het dubbele voordeel dat het de waterinname verlaagt en de kosten voor de lozing van afvalwater tot een minimum beperkt. Om afvalwater veilig als industrieel water te kunnen hergebruiken, moet het echter worden behandeld, waarbij processen als flotatie, sedimentatie en filtratie worden toegepast.

Hergebruik van afvalwater
Onze ervaring in de praktijk

Met het assortiment van Endress+Hauser is een nauwkeurige bewaking en regeling van de inlaatdruk, -kwaliteit en -flow mogelijk, wat belangrijk is om schade aan afvalwaterfilters te voorkomen.

Anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting is een efficiënt voorbehandelingsproces voor afvalwater met een hoog chemisch zuurstofverbruik (CZV), zoals dat van de pulp- en papierindustrie, waarbij een deel van de organische belasting wordt omgezet in biogas. Om de anaerobe vergisting effectief te beheren, is een nauwkeurige bewaking van verschillende parameters gedurende het proces nodig.

Anaerobe vergisting
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een complete reeks bewakingstechnologieën voor het bewaken en optimaliseren van het complete anaerobe vergistingsproces, waaronder:

Biologische zuivering

Na de anaerobe vergisting zal afvalwater met een hoge organische belasting, zoals afkomstig van de levensmiddelenindustrie, biologisch worden behandeld om het organische gehalte te verlagen. De belangrijkste uitdaging bij de biologische zuivering vormt het creëren van de juiste omstandigheden. Hierbij is het nauwkeurig bewaken van parameters als het ammonium-, nitraat- en zuurstofgehalte zeer belangrijk.

Biologische zuivering
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment van zeer aanpasbare analyzers en sensoren waarmee diverse parameters bij de biologische zuivering zeer nauwkeurig kunnen worden bewaakt:

Slibbehandeling

Slibbehandeling is duur en complex en omvat processen, zoals indikken en ontwateren, waarvan de efficiëntie afhankelijk is van een nauwkeurige bewaking van parameters, zoals flow, zwevende stoffen en dichtheid, om een optimaal gebruik van additieven en conditioneringsmiddelen te waarborgen.

Slibbehandeling
Onze ervaring in de praktijk

Het assortiment van Endress+Hauser omvat krachtige flowmeters waarmee alle belangrijke parameters kunnen worden gemeten. Hierdoor is een optimale dosering van chemicaliën mogelijk bij de slibverwijdering:

Meer over de zuivering van industrieel afvalwater

Zuivering van industrieel afvalwater ©Endress+Hauser
Membraanfiltratie ©Endress+Hauser
Biologische afvalwaterzuivering ©Endress+Hauser
Slibontwatering ©Endress+Hauser
Slibvergisting ©Endress+Hauser

Voordelen

Meer dan 60 jaar werken we samen met onze klanten in de water- en afvalwaterindustrie. Met de ervaring die we in deze tijd hebben opgedaan, hebben we een breed assortiment van meettechnologieën, automatiseringsoplossingen en diensten opgebouwd dat aansluit bij de uitdagingen van onze klanten. We begrijpen de specifieke uitdagingen om enerzijds de kosten te optimaliseren en anderzijds de kwaliteit van het afvalwater te garanderen om aan de milieuwetgeving te voldoen.


 • 30%

  van de energiekosten die aan beluchting worden besteed, kan worden bespaard door de beluchting nauwkeuriger te bewaken

 • 20%

  mogelijke kostenbesparingen op conditioneringschemicaliën voor slibbehandeling

 • 250.000

  geïnstalleerde digitale analysesensoren wereldwijd

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren