Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Aardgasfabriek in Alberta, Canada

Optimaliseer de efficiëntie van uw aardgasprocessen

Verbeter de productiviteit van uw aardgasverwerkings-, aardgasvloeibaarmakings- en LNG-installaties

Wisselende samenstellingen van ruw aardgas en wisselende proces- en omgevingsomstandigheden hebben een grote invloed op de efficiëntie van aardgasverwerkingsinstallaties, aardgasvloeibaarmakingsinstallaties en hiermee samenhangende installaties. Ook LNG-opslag-, -distributie- en -hervergassingsinstallaties moeten beschikken over geavanceerde procesbewakingsinstrumenten om een optimale efficiëntie te behalen. Kortom, om uw concurrentiepositie te behouden of te verstevigen is een hogere meetnauwkeurigheid vereist en een betere bewaking van alle aardgasprocessen in de gaswaardeketen.

Hoe kunnen we helpen

We bieden een breed scala aan procesinstrumenten, oplossingen en diensten waarmee u de bewaking en productiviteit van uw aardgasprocessen kunt verbeteren en waarmee u voldoet aan alle eisen op het gebied van gaskwaliteit. Het gaat onder meer om laseranalyzers voor het meten van verontreinigingen in aardgasstromen en voor het meten van de samenstelling van aardgas en LNG; nauwkeurige flowmeting van natte en droge gassen in alle processtappen en vloeibaarmakingsinstallaties; water- en stoomanalyse en -behandeling en oplossingen voor LNG-custody transfer.

 • Betrouwbare geleide-golfradarniveaumeting in 'gas sweetening'-installaties.
  Nauwkeurige ultrasone flowmeting van natte en droge gassen in aardgasverwerkingsinstallaties

 • Onlinebewaking van sporenniveau H2O: Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)-analyzers detecteren een verzadiging van en een doorbraak in het adsorptiebed, waardoor een zeer effectieve bewaking mogelijk is van dehydratiesystemen die met moleculaire zeven werken

 • Nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling: Raman-analyzers, voorzien van Kaiser Raman technologie, berekenen de energie-inhoud (BTU-waarde en Wobbe-index) en de geldelijke waarde van de brandstof tijdens de productie en bij downstream custody transfer-punten

 • Utiliteiten: een omvangrijk assortiment van instrumenten en oplossingen voor water- en stoomanalyse en -behandeling om schade aan uw installatie te voorkomen en de bedrijfskosten te verlagen

 • Laad- en losskids voor LNG-trucks: compleet ontwerp, engineering, inkoop en constructie van laad- en losoplossingen voor LNG-trucks - alles uit één hand

Applications

Betrouwbare niveaumeting in 'gas sweetening'-installaties

Ruw aardgas bevat variërende hoeveelheden zure gassen (H2S en CO2). In een 'gas sweetening'-installatie worden de zure gassen met behulp van een chemisch absorptieproces verwijderd. Een dergelijke installatie omvat gewoonlijk een absorptiekolom en een destillatiekolom. Een goede niveaubewaking in deze kolommen is van groot belang voor een stabiele werking, zodat de amine gelijkmatig uit de installatie kan stromen.

Aminebehandelingsinstallatie
Onze ervaring in de praktijk

De geleide-golfradartechnologie biedt unieke voordelen en zorgt voor een soepele werking en hoge productiviteit van de installatie.

 • Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden

 • Geen onderhoud: geen bewegende onderdelen in tegenstelling tot mechanische niveau-instrumenten

 • Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose dankzij HistoROM-datamanagement

 • Naadloze integratie in bewakings- of assetmanagementsystemen

Onlinebewaking van sporenniveau H2O

Zoet aardgas dat de aminebehandelingsinstallatie verlaat, is verzadigd met waterdamp. Dehydratie met behulp van moleculaire zeven wordt gebruikt om de zeer lage H2O-concentraties (< 0,1 ppm) te verkrijgen die vereist zijn voor cryogene processen in NGL-terugwinningseenheden en voor LNG-productie. Een zeer nauwkeurige meting is nodig om snel een vochtdoorbraak in het adsorptiebed te detecteren, zodat de operator de gasstroom kan omschakelen naar een vat met een pas geregenereerd adsorptiebed.

Dedydratiesysteem met moleculaire zeven in een aardgasverwerkingsinstallatie
Onze ervaring in de praktijk

Onze TDLAS-analyzers kunnen u hierbij helpen, omdat ze snel een verzadiging van en een doorbraak in het adsorptiebed detecteren.

 • Met gepatenteerde differentiële spectroscopie wordt het H2O op sub-ppm-niveau gemeten voor een snelle detectie van een vochtdoorbraak in het adsorptiebed

 • Lasermetingen zijn zeer selectief en nauwkeurig voor H2O in aardgas en worden niet beïnvloed door methanol en andere verontreinigingen

 • Met de geïntegreerde permeatiebuis zijn geautomatiseerde controles van de analyzervalidatie mogelijk

 • Zie onze application note over H2O meting in droog LNG-gas

Ultrasone flowmeting in aardgasverwerkingsinstallaties

Een betrouwbare flowmeting is uiterst belangrijk voor een optimale aardgasverwerking en om operationele uitdagingen tot een minimum te beperken. De natte gasomstandigheden en de wisselende samenstelling van het toegevoerde gas vormen grote uitdagingen. Een nauwkeurige meting van de gasstroom naar de dehydratie- en 'sweetening'-installatie is belangrijk voor een betere procesefficiëntie en om problemen door overbelasting van de reboiler en chemische verliezen tot een minimum te beperken.

Met de Prosonic Flow G 300/500 kunnen nauwkeurige ultrasone flowmetingen van natte en droge gassen worden uitgevoerd
Onze ervaring in de praktijk

De ultrasone gasflowmeter van Endress+Hauser meet nauwkeurig droge en natte gassen in alle gasverwerkingsstappen, waaronder sweetening, dehydratatie, fractionering en NGL-terugwinning

 • Hogere nauwkeurigheid en betere procesbewaking dankzij realtime druk- en temperatuurcompensatie

 • Uitstekende procesbewaking op basis van geavanceerde gasanalyse, waaronder volumestroom, gecorrigeerde volumestroom, massastroom, energiestroom, calorische waarde, Wobbe-index, enz.

 • Procesbetrouwbaarheid en hoge bedrijfsveiligheid dankzij continue zelfdiagnose en instrumentverificatie met Heartbeat Technology

Meting van de samenstelling van vloeibaar aardgas (LNG)

Een nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling is belangrijk om tijdens de productie en bij de downstream custody transfer-punten de energie-inhoud (BTU-waarde en Wobbe-index) en de geldelijke waarde van de brandstof kunnen te berekenen. Gegevens over de samenstelling zijn belangrijk voor transacties in LNG-import-/exportterminals, bunkering op zee en het laden van trucks. U moet een snelle en nauwkeurige analyse kunnen uitvoeren, bij voorkeur zonder een monster te hoeven nemen.

Laden van een LNG-tanker bij een terminal
Onze ervaring in de praktijk

De Raman-analyzer, voorzien van Kaiser Raman technologie, meet de LNG-samenstelling direct in de cryogene vloeistof, zodat snel kan worden gereageerd zonder dat een monster hoeft te worden verdampt.

 • Continue meting in realtime van de LNG-samenstelling met resultaten binnen seconden

 • Met dekan er direct in de LNG-stroom worden gemeten zonder dat er monsters hoeven te worden genomen en te worden verdampt, waardoor de meetnauwkeurigheid verbetert, de installatiekosten minder worden, de analysetijd van minuten tot seconden daalt en de risico's afnemen

 • De controleert de transmissie-intensiteit en de kalibratie zoals beschreven in het GIIGNL-handboek voor custody transfer

Utiliteiten: analyseoplossingen voor water en stoom

Water en stoom spelen een belangrijke rol bij de verwerking en vloeibaarmaking van aardgas. Stoom wordt gebruikt voor het opwekken van energie of als verwarmingsmedium, bijvoorbeeld bij de regeneratie van oplosmiddelen in zuurgasverwijderingsinstallaties, of als regeneratiegas bij dehydratiebedden met moleculaire zeven. Om de procesefficiëntie en -veiligheid te optimaliseren, moeten suppletiewater, koelwater en stoom voldoen aan specifieke kwaliteitseisen.

Onderhoudstechnicus die een Memosens sensor controleert
Onze ervaring in de praktijk

Wij bieden een breed scala aan instrumenten voor de analyse en behandeling van water en stoom.

 • Suppletiewater: om de kwaliteit te handhaven en ernstige corrosie in stoomsystemen te voorkomen, moet het ketelvoedingswater specifiek worden behandeld aan de hand van parameters als troebelheid, pH, geleidbaarheid en chloor of ORP

 • Stoom: om corrosie in pijpleidingen en kalkaanslag op apparatuur te voorkomen, zijn opgeloste zuurstof, de pH en het kationgeleidingsvermogen belangrijk

 • Onze stoom-wateranalysesysteem (SWAS)-panelen zijn geschikt voor ATEX-zone 2 en beschikken over alle meettechnologie die nodig is om een water-stoomcyclus te bewaken

 • Garandeer de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid met intelligente digitale Memosens-sensoren voor vloeistofanalyse

 • Sluit maximaal 8 sensoren aan met hetLiquilinemultiparameter-transmitterplatform en bespaar ruimte en kosten

Laad- en losskids voor LNG-trucks

In gebieden waar geen pijpleidingen liggen kunnen LNG-trucks worden ingezet voor de distributie van LNG. Wat u dan nodig hebt, is een geïntegreerde en compacte oplossing waarmee u de hoeveelheid en de samenstelling van het LNG kunt meten om de energie-inhoud te bepalen zonder een monster te hoeven nemen.

Laadskid voor LNG-trucks
Onze ervaring in de praktijk

We bieden complete laad- en losoplossingen voor LNG-trucks en een uniek compact skid-ontwerp met geïntegreerde meting van de LNG-samenstelling en geïntegreerde energieberekening.

 • Nauwkeurige en betrouwbare hoeveelheidsmetingen met coriolis-massaflowmeters die geoptimaliseerd zijn voor cryogene toepassingen

 • Snelle, nauwkeurige meting van de LNG-samenstelling met een Raman-analyzer, voorzien van Kaiser Raman technologie, waarmee de hoeveelheid en de calorische waarde direct in de LNG-stroom wordt gemeten. Geen verdamper of gaschromatograaf (GC) nodig

 • Naleving, geloofwaardigheid en aanvaarding: custody transfer-goedkeuring en compliantie van het gehele systeem

 • Veiligheid en gebruiksgemak zorgen voor een maximale verwerkingscapaciteit en beschikbaarheid van het systeem

Bekijk enkele kritische meetpunten

Procesoverzicht aminebehandeling ©Endress+Hauser
Procesoverzicht twee-bed-adsorptie ©Endress+Hauser

Dehydratie met moleculaire zeven

De aardgas / vloeibaar aardgas waardeketen ©Endress+Hauser

Waardeketen van aardgas/LNG

Voordelen

Nauwkeurige metingen in realtime vormen de basis voor efficiëntie in de hele aardgas-/LNG-procesketen. Ons assortiment van op maat gemaakte instrumenten en oplossingen biedt de betrouwbare gegevens en de procesbewaking die u nodig hebt om uw productiviteitsuitdagingen aan te gaan. Onze goed opgeleide verkoop- en servicemedewerkers helpen u bij het verbeteren van de procesefficiëntie, -beschikbaarheid en -veiligheid bij de productie, de verwerking, de vloeibaarmaking, het transport, de opslag en de distributie van aardgas.

 • +20%

  langere cyclustijd mogelijk tussen regeneraties van moleculair zeefbed met TDLAS

 • 10x

  betere bewezen herhaalbaarheid bij LNG-custody transfer met optische Raman-analyzers, voorzien van Kaiser Raman technologie in vergelijking met gaschromatografie/verdamper

 • > 3 miljoen

  flowmeters geïnstalleerd wereldwijd in diverse industrieën

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren