Liquiline System CA80AM

Nieuwe ammonium (NH4-N) analyser voor RWZI & AWZI

De Liquiline System CA80AM ammonium analyser van Endress+Hauser is baanbrekend voor het nitrificatieproces van alle biologische afvalwaterzuiveringen in Nederland. Eindelijk een nauwkeurige en gebruikersvriendelijke ammonium analyser die dezelfde ISO 7150-1 norm volgt als uw cuvettentest. Maar bij afvalwater analysers is de juiste filtratiemethode minstens net zo belangrijk als de analyser zelf. Daarom is ook het filtratiesysteem volledig nieuw ontwikkeld: het Liquiline System CAT8*0 keramische filtratiesysteem voor influent, actiefslib en effluent. Kraakhelder filtraat is het resultaat!

Voordelen

  • Eenvoudig onderhoud

    Dankzij de menu-gestuurde bediening wordt de gebruiker helemaal door het kwartaal-noodzakelijke onderhoud begeleid. De aanwezige reagentia hoeven met een analyse interval van 15 minuten slechts eens per kwartaal vervangen te worden. Het vervangen van de reagentia kost u 5 minuten.

De officiële norm voor ammonium bepaling in (afval)water: ISO 7150-1

De Liquiline System CA80AM volgt de zogeheten Indophenol blauw colorimetrische methode: zeer nauwkeurig en overeenkomstig met de methode van uw cuvettentest. Zo is er geen discussie meer over welke analyse correct is en is het mogelijk om minder handmatige ammoniumbepalingen uit te voeren. Zolang de analyser namelijk geen specifieke diagnosemeldingen aangeeft is de uitgevoerde bepaling nauwkeurig en correct.

©Endress+Hauser

Ook ortho-fosfaat

Ook ortho-fosfaat (PO4-P) kan worden bepaald met de Liquiline System CA80. Het enige wat hiervoor nodig is, is andere software en reagentia. Dit zorgt voor uniforme bediening, eenvoudig onderhoud en weinig reserve onderdelen. Vooral voor de afvalwaterzuiveringen (RWZI + AWZI) is dit interessant: ammonium en ortho-fosfaat zijn hier vaak belangrijke procesparameters.

Robuuste monstervoorbehandeling

Bij colorimetrische analyses van afvalwater is een eenvoudig en betrouwbaar monstervoorbehandeling cruciaal. Voor de meest voorkomende toepassing op een afvalwaterzuivering is filtratiesysteem met een keramisch filterelement ontworpen die aan een ketting gemonteerd is en direct in een actiefslibtank gehangen wordt. Hierdoor ontstaat een maximaal zelfreinigend effect. Het keramisch filterelement zelf heeft zeer kleine poriën (0,1 micron) die met perslucht periodiek gereinigd worden. Kraakhelder filtraat is het resultaat. Ook standalone te gebruiken of met een andere fabrikaten analysers.

Nitraat, opgelost zuurstof en drogestof

Dit zijn de overige typische analyse parameters voor het nitrificatie en denitrificatie proces van biologische afvalwaterzuiveringen. Endress+Hauser heeft voor deze parameters zeer nauwkeurige en onderhoudsvriendelijke digitale Memosens sensoren. Vanzelfsprekend kunnen deze sensoren ook allemaal op de Liquiline System CA80AM ammonium analyser worden aangesloten waardoor deze het centrale analysestation van uw biologische waterzuiveringsproces wordt.

Ik wil graag meer weten over Liquiline System CA80AM

Mijn gegevens:

Stuur mij ook: