Uiterst nauwkeurige energieberekening

EngyCal RH33 en RS33 - Transparant energieverbruik en registratie voor vloeistoffen en stoom

De energiemeter EngyCal® RH33 en de stoommeter EngyCal® RS33 maken de transparante registratie mogelijk van het energieverbruik van processtappen en de factureerbare verwarming en koeling.
Ze zijn geschikt voor gebruik in ondersteunende processen binnen elke industrie (bijvoorbeeld de productie en distributie van verwarming, koeling of stoom) en in bouwtechnologie.

EngyCal® RH33

EngyCal® RH33 is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met vloeistoffen

©Endress+Hauser

Bijvoorbeeld water, water-glycolmengsels of thermischde olie.

De EngyCal® RH33 berekent met grote nauwkeurigheid de enthalpie, de energie, de dichtheid en de massa, daarbij uitgaand van de stromingswaarde en het gemeten temperatuurverschil.
Gekalibreerde en elektronisch gekoppelde temperatuursensoren garanderen een zeer accurate meting van het temperatuurverschil en maken de vervanging mogelijk van individuele sensoren in het veld. Daardoor is het niet meer nodig om dure gekoppelde sensoren te gebruiken.

EngyCal® RS33

EngyCal® RS33 is ontwikkeld voor toepassingen met verzadigde stoom of oververhitte stoom

©Endress+Hauser

Hij berekent de enthalpie en de energie naast de dichtheid en de massastroom op basis van de stromingswaarde en de temperatuur en/of druk. Alle berekeningen worden uitgevoerd conform de normen EN 1434 en IAPWS-IF 97 (International Association for the Properties of Water and Steam). Warmtemeters en temperatuursensoren met MID-goedkeuring (bijvoorbeeld goedkeuring voor overdracht) zijn optioneel te bestellen.