Groupmanagement

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen

Implementeren en in de juiste vorm gieten van bedrijfsstrategieën in het dagelijkse bedrijfsleven: dit is de taak van de raad van bestuur - met de steun van de Raad van Commissarissen.

Raad van bestuur

Raad van bestuur van de Endress+Hauser Group ©Endress+Hauser

De Raad van Bestuur (vlnr)): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (Human Resources, tot 30 juni 2018, sinds 1 oktober 2018: Jörg Stegert), Chief Financial Officer Dr. Luc Schultheiss, Dr. Heiner Zehntner (Legal), CEO Matthias Altendorf, Dr. Manfred Jagiella (Process Analytical Business), Nikolaus Krüger (Sales) en Dr. Andreas Mayr (Marketing, Communication and Technology).

Alle leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Zij leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering - met andere woorden, aan de aandeelhoudende familie. Ieder bestuurslid heeft duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. De algehele verantwoordelijkheid ligt bij de Chief Executive Officer (CEO) van de Endress+Hauser Group.

Besturen van de onderneming

De leden van de raad van bestuur stellen de strategie op en doen de uitvoering daarvan in overleg met de Raad van Commissarissen. Om dit te doen, moeten ze specialisten op hun terrein zijn en tegelijkertijd allrounders. Hun taak is het om tendensen en ontwikkelingen te identificeren, en daaruit risico's en kansen voor onze groep af te leiden.

Harmoniseren van activiteiten

Het feit dat de dochterondernemingen zoals sales centers of productiecentra zelfstandig werken is een onderdeel van de bedrijfscultuur van Endress+Hauser. Het is de taak van de bestuursleden om deze activiteiten te harmoniseren en in overeenstemming te brengen met de doelen en doelstellingen van de gehele onderneming - door middel van specificaties, afspraken, vergaderingen en besprekingen.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Endress+Hauser Groep ©Endress+Hauser

De Raad van Commissarissen (vlnr): Dr Heiner Zehntner (Secretaris), Thomas Kraus, Dr Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer (Vice President), Klaus Endress (President), Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress en Mathis Büttiker.

De leden van de Raad van Commissarissen van de Endress+Hauser Group adviseert de Raad van Bestuur over belangrijke kwesties en controleert op de naleving van de fundamentele principes. Belangrijke beslissingen vereisen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.