Duurzaamheidsverslag van de Endress+Hauser Groep

Verantwoordelijkheid bij Endress+Hauser

Als familiebedrijf is duurzaamheid diep geworteld in onze waarden . Om beter aan onze verantwoordelijkheden te kunnen voldoen, publiceren wij een uitgebreid duurzaamheidsverslag.

Verantwoordelijkheid bij Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Duurzaamheidsverslag

Vanuit onze ervaring op het gebied van procestechniek weten we dat u alleen dat kunt controleren wat u meet. Dit is een van de redenen waarom we in 2015 een duurzaamheidsverslag van de Groep indienen. We moeten weten waar we staan, zodat we als bedrijf onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

In 2015 hebben we de basis gelegd voor een uitgebreide Group-brede maatschappelijke verslaggeving. Op basis van de resultaten van een masterscriptie, definieerden we die zaken die het belangrijkst zijn voor ons, analyseerden hun betekenis voor de onderneming en de verschillende betrokken partijen en zijn nagegaan in hoeverre deze problemen kunnen worden beïnvloed door ons. De materialiteitsmatrix die groeide uit deze inspanning heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van belangrijke indicatoren, maatregelen en doelstellingen met betrekking tot onze duurzaamheid.

In de tussentijd hebben we overeenkomstige interne structuren en processen gecreëerd om de gedefinieerde belangrijkste indicatoren Group-breed vast te leggen. De resultaten en de bevindingen vonden ook hun weg naar onze nieuwe strategie 2020+, waarin verschillende doelstellingen zijn opgenomen die in nauw verband staan met het onderwerp duurzaamheid.

Als gevolg daarvan, meten we voor de eerste keer ook ons succes gebaseerd op de resultaten van de Ecovadis audit, die we gebruiken om elk jaar de duurzaamheid van onze bedrijfsprocessen te onderzoeken. Ons doel is om in de top 25 van de gecontroleerde bedrijven te komen. Het bereiken van goede resultaten van onze vaste klant- en werknemerenquêtes zal in de toekomst ook één van onze strategische doelen zijn.

Door het combineren van deze gegevens met de economische indicatoren, zoals de groei van de omzet, rendement op omzet en eigen vermogen, krijgen we een integraal beeld van de ontwikkeling van de onderneming.

Download hier ons duurzaamheidsverslag

Contact