De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Support is dichtbij

Online Shop

Log hier in om toegang te krijgen tot de Online Shop, en plaats uw
bestelling 24/7. U kunt eveneens de prijzen en levertijden van uw producten
nakijken, of u kunt een offerte vragen.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Onze kwaliteitsvisie

Endress+Hauser is een klantgerichte organisatie die kwaliteitsproducten en diensten levert.

Endress+Hauser is een actieve en professionele, op de klant gerichte organisatie die kwaliteitsproducten en diensten levert aan tevreden terugkerende klanten. Wij doen dat als team van deskundige en betrokken medewerkers, die samenwerking en voortdurende verbetering als uitgangspunten hebben.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitssysteem van Endress+Hauser Nederland is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Behalve een beschrijving van de organisatiestructuur vindt u hierin o.a. een samenvatting van de voornaamste bedrijfsprocessen en een samenvatting van de procedures van het kwaliteitssysteem.

Download het kwaliteitshandboek

ISO 9001:2008 Certificaat

In januari 1992 is door de KEMA voor de eerste keer het ISO 9001 certificaat uitgereikt aan Endress+Hauser. Om te toetsen of het managementsysteem aan de kwaliteitseisen blijft voldoen, worden er jaarlijks twee follow-up audits gehouden door DEKRA Certification B.V.
In september 2015 heeft de laatste verlengingsaudit plaatsgevonden, waarna de certificering is bekrachtigd volgens de norm ISO 9001:2008.
Dit certificaat is geldig tot 15 september 2018.

Download de nederlandstalige versie van het ISO-certificaat

Download de engelstalige versie van het ISO-certficaat

VCA certficaat

Voor de after-sales service op het gebied van industriële- en procesinstrumentatie heeft Endress+Hauser in juli 1996 voor de eerste keer het VCA certificaat behaald. Ook hiervoor worden jaarlijks follow-up audits gehouden.
In mei 2006 heeft een verlengingsaudit door de Kema plaatsgevonden en is Endress+Hauser gecertificeerd voor de norm VCA**2008/05. Het certificaat is geldig tot 1 juni 2018

Download de nederlandstalige versie van het VCA-certificaat

Download de engelstalige versie van het VCA-certificaat

Certificaat erkend keurder

Voor vloeistofhoogmeters en vloeistofmeetinstallaties heeft Endress+Hauser in 2004 voor de eerste keer de erkenning behaald. In augustus 2015 heeft de laatste verlengingsaudit plaatsgevonden, door het NMi Certin B.V. , waarna de erkenning wederom is verleend zoals bedoeld in artikel 11 van de Metrologiewet.
De erkenning is onbeperkt geldig, mits geen wijzigingen in de inhoud van de erkenning optreden.

Download het certificaat Erkend Keurder

VGM-handboek

Conform de Nederlandse wetgeving heeft Endress+Hauser alle genomen maatregelen en veiligheidsaspecten vastgelegd in het VGWM-handboek.

Download het VGWM handboek

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com
Online tools